a. ad, adına
A Alay (askeri terim)
AA Anadolu Ajansı
AB Avrupa Birliği
ABD Amerika Birleşik Devletleri
ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
A-Bomb Atom Bomb (Atom Bombası)
ABS Anti-Block System (Motorlu taşıtlarda fren sistemi)
ADD Atatürkçü Düşünce Derneği
Adr. Adres
AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
AFP Agence France Presse (Fransız Basın Ajansı)
AGİT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AGSK Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği
agy adı geçen yapıt, adı geçen yer
AID Agency for International Development (Uluslararası Kalkınma Örgütü)
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Belirtisi)
AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AK Avrupa Konseyi
AKBİL Akıllı Bilet
AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
AKKA Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması
AKM Atatürk Kültür Merkezi
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi
AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı
Alb.  Albay
ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Alm.  Almanca
am  (1) ante meridiem (öğleden önce), (2) ante mortem (ölümden önce)
ANAP Anavatan Partisi
Ank. Ankara
AO  Anonim Ortaklığı
AOÇ  Atatürk Orman Çiftliği
AÖF Açık Öğretim Fakültesi
AP (1) Associated Press (Amerikan Haberler Ajansı), (2) Adalet Partisi
APS  Acele Posta Servisi
Apt. Apartman
Ar.  Arapça
Ar-Ge Araştırma-Geliştirme
As. İz.  Askeri İnzibat
As. Asker, Askeri, Askerlik
ASELSAN  Askeri Elektronik Sanayi
ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
Ass.  Asistan
AST Ankara Sanat Tiyatrosu
Astsb.  Astsubay
Anonim Şirket(i)
AŞTİ Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi
AT Avrupa Topluluğu
ATAF Allied Tactical Air Force (Müttefik Taktik Hava Komutanlığı)
Atgm. Asteğmen
ATM Automatic Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinesi)
atm. atmosfer
ATP Adenozin Trifosfat (İngilizcesi “Adenosine triphosphate”dan kısaltma)
(1)Ankara Üniversitesi, (2) Anadolu Üniversitesi, (3) Atatürk Üniversitesi
Av. Avukat
AWACS Airborne Warning and  Control System (Hava[dan] Uyarı ve Denetim Sistemi)
B. (1) Bay, (2) Büyük, (3) Birlik (askeri terim)
B. Elçi Büyükelçi
BAB Batı Avrupa Birliği (Yeni adı: AB)
BAE Birleşik Arap Emirlikleri
Bağ-Kur Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar  Kurumu
bak. bakınız (bkz.)
bas. Baskı, basım
BBC British Broadcasting Corporation (İngiliz Radyo Televizyon Kurumu)
BBP Büyük Birlik Partisi
BCG Bacillus Calmette Guerin (Verem Aşısı)
BÇG Batı Çalışma Grubu
BCP Bağımsız Cumhuriyet Partisi
Bçvş. Başçavuş
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BDT Birleşik Devletler Topluluğu
belgeç Belgegeçer (faks)
BESAM Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
BİO Barış İçin Ortaklık
BJK Beşiktaş Jimnastik Kulübü
bkz. bakınız (bak.)
Bl.  (1) Bölük (askeri terim), (2) Blok (yapı)
Bl. K.  Bölük Komutanı, Bölük Komutanlığı
BM Birleşmiş Milletler
Bn. Bayan
Bnb. Binbaşı
BOÜN Boğaziçi Üniversitesi
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
böl. bölüm
BP (1) British Petroleum (İngiliz Petrol Şirketi), (2) Birlik Partisi
BŞK Başkomutan
Bşk. Başkan, Başkanlık, Başkanlığı
Bştbp. Baştabip
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BTP Büyük Türkiye Partisi
BUE Bank of Union European (Avrupa Birliği Bankası)
Bul. Bulvarı
Bilkent Üniversitesi
ya da © Copyright (Telif hakkı[na sahip])
c. cilt
c/o Care of  (eliyle)
Cad. Caddesi
CAEC Consultative Assembly of European Council (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi)
cal. kalori
CAO Civil Aviation Organisation (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)
CBD, cbd Cash before delivery (Teslimden önce peşin ödeme)
CD (1) Compact Disk, (2) Corps diplomatique (Kordiplomatik: Elçiliklerle ilişkili)
CDH Cour Européenne des Droits de l’Homme (Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı)
CE Council of Europe (Avrupa Konseyi)
CERP Centre Européen des Relations Publiques (Avrupa Halkla İlişkiler Merkezi)
CGS Santimetre-Gram-Saniye
CHP Cumhuriyet Halk Partisi
CIA Central Intelligence Agency (Merkezi Haberalma Örgütü)
CIF, cif Cost, insurance, freight (Maliyet, sigorta, navlun)
cm santimetre
CMUK Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu
CPU Central Processing Unit (bilgisayarda Ana İşlem Birimi)
CRR Cemal Reşit Rey Konser Salonu
CS Cumhuriyet Savcısı
CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Cum. Başk. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
CV Curriculum vitae / Özgeçmiş
ÇAY-KUR Çay İşletmeleri Kurumu
ÇELİK-İŞ Türkiye Çelik Sanayi İşçileri Sendikası
ÇELİKSEN Türkiye Demirçelik Sanayi İşçileri Sendikası
Çev. (1) Çeviri, (2) Çeviren
ÇGD Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD Çağdaş Hukukçular Derneği
ÇİMSE-İŞ Türkiye Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası
ÇS Çimento Sanayi
ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
ÇÜ (1) Çankaya Üniversitesi, (2) Çukurova Üniversitesi
Çvş. Çavuş
ÇYDD Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
dak. dakika
dam dekametre
DAP Doğu Anadolu Projesi
DCL Doctor of Civil Law (Medeni Hukuk Doktoru)
DÇM Dövize Çevrilebilir Mevduat
DD Doctor of Divinity (İlahiyat Doktoru)
DDK Devlet Denetleme Kurulu
DDS Doctor of Dental Surgery (Diş Hekimliği Doktoru)
DDT Dichlorodiphenyltrichloroaethan (Tarım ilacı)
DDY Devlet Demir Yolları
Der. Derleyen
DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
DGS Dikey Geçiş Sınavı
DGSA Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DİE Devlet İstatistik Enstitüsü
dilb. dilbilgisi
Dipl. Diploma(lı)
DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DJ Disc(o) jockey
dl  desilitre
DM Deutsche Mark (Alman Markı)
dm desimetre
DMO Devlet Malzeme Ofisi
DNA Dioksiribo Nükleik Asit (Genlerin temel kimyasal maddesi)
Doç. Doçent
doğ. doğumu
DP Demokrat Parti
DPT Devlet Planlama Teşkilatı
Dr. Doktor
DSİ Devlet Su İşleri
DSP Demokratik Sol Parti
DT Devlet Tiyatroları
DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
DTP Demokrat Türkiye Partisi
Dicle Üniversitesi
DVD Digital Video Disk
DVM Doctor of Veterinary Medicine (Veteriner Doktor)
DW Deutsche Welle (Alman Radyo-Televizyon Yayıncısı)
DYP Doğruyol Partisi
Dz. Ataş. Deniz Ataşesi
Dz. HO Deniz Harp Okulu
Dz. K. Deniz Komutanı/Komutanlığı
Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
Dz. Kuv. K. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
EAC European Association for Cooperation (Avrupa İşbirliği Örgütü)
EBF Eğitim Bilimleri Fakültesi
ECSC European Coal and Steel Community (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu)
Ecz. Eczacı, Eczane
ed. (1) editör (2) edebiyat
EDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Ed. F. Edebiyat Fakültesi
EEG Elektroensafalogram (Beyin Dalgaları Akımyazımı)
EFT Elektronik Fon Transferi
EFTA European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)
EGO (Ankara Belediyesi) Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmesi
EĞİT-DER Eğitimciler Derneği
EIB European Investment Bank (Avrupa Yatırım Bankası)
EİEİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi
EKG Elektrokardiyografi
ELSA European Law Students’ Association (Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği)
EMA European Monetary Agreement (Avrupa Para Anlaşması)
EMG Electromyographie (Kas Akım Yazımı)
EMK Elektromotor Kuvveti
ENMG Electroneuromyographie (Sinir-Kas Akım-yazımı)
Ens. Enstitü
EPA European Parliamentary Association (Avrupa Parlamenterler Örgütü)
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu/Kurumu
ERASMUS European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği İçin Avrupa Bölgesi Eylem Tasarısı)
Erm. Ermenice
EQ Emotional Quotient (Duygusal Katsayı)
ES Emekli Sandığı
ESA European Space Agency (Avrupa Uzay Ajansı)
ESHOT (İzmir Belediyesi) Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri
ESOGÜ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Euratom European Atomic Energy Community (Avrupa Atomik Enerji Topluluğu)
EUROFER European Confederation of the Iron and Steel (Avrupa Demir-Çelik Konfederasyonu)
Europol European Police Office (Avrupa Polis Ofisi)
EUROSPACE European Industrial Space Study Group (Avrupa Uzay Araştırmaları Sanayi Topluluğu)
Ege Üniversitesi
EÜAŞ Elektrik Üretim AŞ
F. Fiyat
Fak. Fakülte
Fak-Fuk-Fon Fakir-Fukara Fonu
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)
Far. Farsça
FB Fenerbahçe
FBI Federal Bureau of Investigation (Federal Araştırma Bürosu)
FDD Floppy Disk Drive (Disket sürücüsü)
FIBA Fédération Internationale de Basketball  Association (Uluslararası Basketbol Federasyonu)
FIFA Fédération Internationale de Football  Association (Uluslararası Futbol Federasyonu)
FILA Fédération Internationale de Lutte Amateur (Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu)
FIR Flight Information Region (Uçuş Bildirim Bölgesi)
FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
fiz. fizik
FKB Fizik, Kimya, Biyoloji
FKÖ Filistin Kurtuluş Örgütü
FOA Foreign Operations Administration (Dış Etkinlikler Yönetimi)
FOB, fob Free on board (Gemide teslim satış)
folk. folklor
foto. fotoğrafçı
FOW, fow Free on wagon (Vagonda teslim satış)
Fr. Fransızca
ft foot, feet  (Yaklaşık 30,5 santimetrelik ölçü)
Fırat Üniversitesi
g gram
G Güney
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi
GATA Gülhane Askeri Tıp Akademisi
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması)
GB Gigabyte (Bilgisayarda bellek birimi)
GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Gen. General
GESAM (Türkiye) Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Gmr. Gümrük
Gn.Kur. Genelkurmay
GOÜ Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
gön. gönderen
gr gram (g)
GS Galatasaray
GSM Global  System for Mobile Communications (Mobil Cep Telefonu)
GSMH Gayri Safi Milli Hasıla
GUAM Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova ülkelerine verilen ad
Gazi Üniversitesi
H. Hicri
HA (1) Haber Ajansı, (2) Harp Akademisi
HABİTAT UNCHS: Centre for Human Settlement (BM İnsan Yerleşimleri Konferansı)
Haz Hazırlayan
H-Bomb Hydrogen Bomb (Hidrojen Bombası)
HDD  Hard Disk Drive (Ana bellek sürücüsü)
HF Hukuk Fakültesi
HIV Human Immunodeficiency Virus (AIDS hastalığına neden olan virüs)
hl hektolitre
hlk. halk (ağzı)
hm hektometre
HO Harp Okulu
hp horse-power (beygirgücü)
Hrk. Başk. Harekât Başkanı/Başkanlığı
Hrp. Ak. Harp Akademisi
Hrp. TD. Başk. Harp Tarihi Dairesi Başkanı/Başkanlığı
Hs. Uz. Hesap Uzmanı
Hst. Hastane
HSYK Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Hacettepe Üniversitesi
Hv. Hava
Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
Hz. (1) Hizmet (2) Hertz (3) Hazreti
IAO Internationale Arbeitsorganisation (Uluslararası İşçi Örgütü)
IATA International Air Transport Association (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)
IBM International Business Machines (Uluslararası İş Makineleri – Elektronik Şirketi)
IBRD International Bank for Reconstruction and Development (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası)
ICA International Cooperative Alliance (Uluslararası Kooperatifler Birliği)
ICAO International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)
ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
ICJ International Court of Justice (Uluslararası Adalet Divanı)
ICOMOS International Council on Monuments and Sites
ICRC International Committee of the Red Cross (Uluslararası Kızılhaç Komitesi)
IDB Islamic Development Bank (İslam Kalkınma Bankası)
ILC International Law Commission (Devletler Hukuku Komisyonu)
ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)
ILSA International Law Students Association (Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği)
IMF International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
INS International News Service (Uluslararası Haber Servisi)
Interpol International Criminal Police Organization (Uluslararası Polis Örgütü)
IOC International Olympic Committee (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)
IOM (UN) International Organization for Migration ([BM] Uluslararası Göç Örgütü)
IPA International Phonetic Alphabet (Uluslararası Sesçil Abece)
IPI International Press Institute (Uluslararası Basın Enstitüsü)
IPRA International Public Relations Association (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği)
IQ Intelligence Quotient (Zekâ Katsayısı)
IRA Irish Republican Army (İrlanda Cumhuriyet Ordusu)
IRO International Refugee Organization (Uluslararası Mülteciler Örgütü)
ISBN International Standard Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numarası)
ISMN International Standard Book Number (Uluslararası Standart Müzik Numarası)
ISO International Standardization Organization (Uluslararası Standartlar Örgütü)
ISSN International Standard Serial Number (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası)
ITI International Theatre Institute (Uluslararası Tiyatro Enstitüsü)
ITU International Telecommunication Union (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İbr. İbranca (İbranice)
İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Anonim Şirketi
İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
İF İlahiyat Fakültesi
İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi
İHD İnsan Hakları Derneği
İHF İstanbul Hukuk Fakültesi
İKÖ İslam Konferansı Örgütü
İLESAM (Türkiye) İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği
İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İmp. İmparator, İmparatorluğu
İng.   İngilizce
İÖ İsa’dan önce
İP İşçi Partisi
İrt. Sb. İrtibat Subayı
İS İsa’dan sonra
İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
İSO İstanbul Sanayi Odası
İst.  İstanbul
İşl. İşleri
İt. İtalyanca
İTİCÜ İstanbul Ticaret Üniversitesi
İTO İstanbul Ticaret Odası
İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜ İstanbul Üniversitesi
İzm. İzmir
J. Jandarma
Jap. Japonca
JGK Jandarma Genel Komutanı/Komutanlığı
K. (1) Kara, (2) Komutan/Komutanlığı
K. Kuv. Kara Kuvvetleri
KAMUSEN Kamu Çalışanları Sendikası
KBB Kulak, Burun, Boğaz
Kd. Kıdemli
KDV Katma Değer Vergisi
KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
kg kilogram
KGB Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (SSCB’de, Devlet Güvenlik Komitesi)
KHK Kanun Hükmünde Kararname
kHz kilohertz
KİT Kamu İktisadi Teşekkülü
KKK Kara Kuvvetleri Komutanı/Komutanlığı
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
km kilometre
km2 kilometrekare
KMS Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı
KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
KOİ Kamu Ortaklığı İdaresi
Kol. Şti. Kolektif Şirket
Kom. Komisyon
Kom. Şti. Komandit Şirket
Kor. Kolordu
Kora. Koramiral
Korg. Korgeneral
KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı
KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı
krş. (1) kuruş, (2) karşılaştırınız
KS Kilosikl
KSK Karşıyaka Spor Kulübü
KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kur. (1) Kurmay, (2) Kurum(u)
Kur. Bşk. Kurmay Başkanı/Başkanlığı
Kuv. Kuvvet
Kırıkkale Üniversitesi
kw kilovat
Lat. Latince
LCV Lütfen Cevap Veriniz
LYV Lütfen Yanıt Veriniz
LES Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
LNG Liquefied Natural Gas (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)
LPG Liquefied Petroleum Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)
LSD LysergSäure-Diäthylamid (Bir uyuşturucu türü)
lt. litre
Ltd. Limitet
Lv. Levazım
LYS Lisans Yerleştirme Sınavı
m metre
M Milat, Miladi
m2 metrekare
m3 metreküp
mad. madde
Mah. (1) Mahallesi, (2) Mahkemesi
mat. matematik
MB Megabyte (Bilgisayarda bellek birimi)
MEB Milli Eğitim Bakanlığı
MEGSB Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
mey. meydan, meydanı
MGK Milli Güvenlik Kurulu
MHP Milliyetçi Hareket Partisi
Mim. Mimar, Mimarlık
MİT Milli İstihbarat Teşkilatı
MKEK Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
MKS Metre, Kilogram, Saniye
MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu
mm milimetre
Milattan önce
MP Milli Piyango
MPM Milli Prodüktivite Merkezi
MR Magnetic Resonance (Manyetik Rezonans)
Mrşl. Mareşal
MS (1) Milattan sonra, (2) Multiple Sclerosis (Multipl Sklerosis) hastalığı
MSB Milli Savunma Bakanlığı
MSÜ Mimar Sinan Üniversitesi
MTA Maden Tetkik Arama Enstitüsü
Marmara Üniversitesi
Müd. Müdür, Müdürlüğü
Müh. Mühendis
MÜSİAD Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği
NAFTA North America Free Trade Agreement (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)
NASA National Aeronautics and Space Administration (Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi)
NATO North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Paktı Örgütü)
NBA National Basketball Association (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi)
NGO Non-governmental Organization (Sivil Toplum Kuruluşu)
No. Numara
NOTAM Notice to Airmen (Havacılar için uyarı bildirimi)
Nö. Amr. Nöbetçi Amiri/Amirliği
Nöb. Nöbetçi
NSB Nitelikli Sanayi Bölgeleri
NUTS Nomenclature d’Unités Territoriales Statistiques (Sayımlama İçin Bölge Birimleri Sınıflaması)
ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OECD Organization for Economic Cooperation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
OEEC Organization for European Economic Cooperation (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü)
OEED Organization for European Economic Development (Avrupa Ekonomik Kalkınma Örgütü)
OHAL Olağanüstü Hal
Onb. Onbaşı
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)
Opr. Operatör
Or. Ordu
Or. Gn. Kh. Ordu Genel Karargâhı
Ora. Oramiral
Ord. Ordinaryüs
Org. Orgeneral
Ort. Ortaklık
Osm. Osmanlıca
oto. otomobil
ÖDP Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Öğr.  (1) Öğretmen, (2) Öğretim, (3) Öğrenci
ÖİB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
ölm. ölümü
örn. örnek, örneğin
ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı
ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖTV Özel Tüketim Vergisi
ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu
ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı
P Park
pm post meridiem (öğleden sonra)
PEN International Club of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists (Uluslararası Yazarlar Kulübü)
PETKİM Petrokimya Endüstrisi
PH asitlik derecesi
PhD Doctor of Philosophy (Doktorluk Derecesi)
PK Posta Kutusu
Plt. Pilot
POAŞ Petrol Ofisi Anonim Şirketi
Por. Portekizce
PP Postage Paid (Mektuplarda pulun olması gereken yerde, posta ücreti gönderen tarafından önceden ödenmiştir anlamında)
PR Public Relations (Halkla İlişkiler)
Prof. Profesör
PTT Posta, Telgraf, Telefon
PVC Polivinil klorür (İngilizcesi “Polyvinyl chloride”den kısaltma)
ya da ® Registered (Onaylanmış, telif hakkı alınmış)
RAM Random Access Memory (Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek)
RC Red Cross (Kızılhaç Örgütü)
RG Resmi Gazete
RNA Ribonükleik Asit
ROM Read-Only Memory (Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek)
RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu
Rus. Rusça
RYD Reklam Yazarları Derneği
s. (1) sayfa, (2) sayı
sa. saat
SALT Strategic Arms Limitation Talks (Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri)
SAS Sualtı Savunma (Komandoları)
SAT Sualtı Taarruz (Komandoları)
sat. satır
Sb. Subay
SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi
SCOPE Scientific Committee on Problems of the Environment (Çevre Sorunları Bilimsel Ko-mitesi)
SEA Single European Act (Avrupa Tek Senedi)
SEK Süt Endüstrisi Kurumu
SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
SES-DER Seslendirme Sanatçıları Derneği
SHÇEK Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
SHP Sosyal Demokrat Halkçı Parti
SIU Systeme Internationale d’Unites (Uluslararası Birimler Dizgesi)
SKT Son kullanma tarihi
sm santimetre
sn saniye
Sn. Sayın
SODER Sinema Oyuncuları Derneği
Sok. Sokağı, sokak
SOS Save Our Souls (Yardım çağrısı)
SPK Sermaye Piyasası Kurulu
Sr. (1) Seri, (2) Sıra
SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
STK Sivil Toplum Kuruluşu
süt. sütun
Şb. Şube, Şubesi
Şrt. Şirket, Şirketi
Şti. Şirket, Şirketi
TAA Turkish-American Association (Türk-Amerikan Kültür Derneği)
TAI Turkish Aerospace Industry (Türk Havacılık Sanayii)
TAO Türk Anonim Ortaklığı
TAPDK Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
TAŞ Türk Anonim Şirketi
Tb. Tabur
TBA Turco-British Association (Türk-İngiliz Kültür Derneği)
TBB (1) Türkiye Barolar Birliği, (2) Türkiye Bankalar Birliği
TBL Türkiye Basketbol Ligi
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tbp. Tabip
TC Türkiye Cumhuriyeti
TCCB Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCK (1) Türkiye Cumhuriyeti Karayolları, (2) Türk Ceza Kanunu
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ
TCTİ Türkiye Cumhuriyeti Tekel İdaresi
TÇEK Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
TÇEV Türkiye Çocuk Esirgeme Vakfı
TDK Türk Dil Kurumu
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi
TED Türk Eğitim Derneği
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
TEFE Toptan Eşya Fiyat Endeksi
TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ
TEK Türkiye Elektrik Kurumu
Tel. Telefon
Telg. Telgraf
TELEKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
TEM Trans European Motor Way (Avrupa Transit Karayolu)
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
TEV Türk Eğitim Vakfı
TF Tıp Fakültesi
TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
Tğm. Teğmen
THA Türk Haberler Ajansı
THK (1) Türk Hava Kurumu, (2) Türk Hukuk Kurumu
THY Türk Hava Yolları
TIR Transports Internationaux Routiers (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı)
Tic. (1)Ticaret, (2) Ticarethane
TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TİP Türkiye İşçi Partisi
TİSK Türkiye İşverenler Sendikası
tiy. tiyatro
TKB Türk Kadınlar Birliği
TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
TKP Türkiye Komünist Partisi
TL Türk Lirası
TM (1) Türk Malı, (2) Trademark (Onaylanmış Marka)
TMK Türk Medeni Kanunu
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TNT Trinitrotolüen (Patlayıcı)
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TOEFL Test of English As a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi)
TOKİ Toplu Konut İdaresi
Top. Topçu
TÖMER Türkçe Öğretim Merkezi
TP Türkiye Petrolleri
TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TS Trabzonspor
TSE Türk Standartları Enstitüsü (Damgası)
TSEK Türk Standartları Enstitüsü Kurumu
TSİP Türkiye Sosyalist İşçi Partisi
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
TSKGV Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
TTB Türk Tabipler Birliği
TTK Türk Tarih Kurumu
Tug. Tugay
Tuğa. Tuğamiral
Tuğg. Tuğgeneral
TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı
TUSEK Turizm Sektör Konseyi
Trakya Üniversitesi
TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
Tüm. Tümen
Tüma. Tümamiral
Tümg. Tümgeneral
TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TÜRKSAT Turkish Satellite (Türk Uydusu)
TÜSİAD Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı
TV Televizyon
TYMB Türkiye Yüksek Mühendisler Birliği
TYS Türkiye Yazarlar Sendikası
UEFA Union of European Football Associations (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği)
UFO Unidentified Flying Object (Tanımlanmamış Uçan Nesne)
UHF Ultra High Frequency (Yüksek Frekans)
ui. uluslararası ilişkiler (Siyasetbilimi yazınında uluslararası ilişkiler için kullanılan kısaltma)
UK United Kingdom (Birleşik Krallık)
um:ag Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
UN United Nations (Birleşmiş Milletler)
UNCTAD UN Conference on Trade and Development (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı)
UNDCP UN International Drug Control Programme (BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı)
UNDP UN Development Programme (BM Kalkınma Programı)
UNEO UN Emergency Operations (BM İvedi İşler)
UNEP UN Environment Programme (BM Çevre Programı)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
UNFPA UN Population Fund (BM Nüfus Fonu)
UNHCR Office of the UN High Commissioner for Refugees (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği)
UNIC UN Information Centre (BM Enformasyon Merkezi)
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu)
UNIDO UN Industrial Development Organisation (BM Sınai Kalkınma Örgütü)
UNITAR UN Institute for Training and Research (BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü)
UNRISO UN Research Institute for Social Development (BM Sosyal Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü)
UP United Press (Amerikan Haberler Ajansı)
UPI United Press International (Uluslararası Basın birliği)
UPU Union Postale Universelle (Uluslararası Posta Birliği)
US United States (Birleşik Devletler)
USA (1) United States of Amerika (Amerika Birleşik Devletleri), (2) United States Army (Birleşik Devletler Ordusu)
USIS United States Information Service (Amerikan Haberler Merkezi)
Uludağ Üniversitesi
UV Ultraviolet (Morötesi)
Uz. J. Uzatmalı Jandarma
Uzm. Uzman
Üçvş. Üstçavuş
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
Üni. Üniversitesi
ÜT Üretim tarihi
Ütğm. Üsteğmen, Üsteğmenlik
vb. ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları
VCD Video Compact Disc
VDMK Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Vet. Veteriner
VHF Very  High Frequency (Çok Yüksek Frekans)
VIP Very Important Person (Çok Önemli Kişi)
VJ Video jockey
vö. ve öbürleri, ve ötesi
vs. vesaire
WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolu, internet sistemine kablosuz erişim)
WB World Bank (Dünya Bankası)
WB World Bank (Dünya Bankası)
WC Water Closet (Tuvalet, ayakyolu)
WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
WMO World Meteorological Organization (Uluslararası Meteoroloji Örgütü)
WTO World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü)
WWF World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Fonu)
Y. Müh. Yüksek Mühendis
Yard. Yardımcı
Yard. Doç. Yardımcı Doçent
YAŞ Yüksek Askeri Şûra
Yay. (1) Yayınları, (2)Yayımlayan, (3)Yayınevi
yay. haz. yayıma hazırlayan
Yay-Kur Yaygın Yükseköğretim Kurumu
Yd. Yedek
Yd. Sb. Yedek Subay
YDK Yüksek Denetleme Kurulu
YDS Yabancı Dil Sınavı
YÖK Yükseköğretim Kurulu
YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı
YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
YPK Yüksek Planlama Kurulu
Yrb. Yarbay
YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi
Yun. Yunanca
YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
yy. yüzyıl
Yzb. Yüzbaşı
ZF Ziraat Fakültesi
00 Tuvalet

Kaynak: http://www.dildernegi.org.tr/TR,278/kisaltmalar-dizelgesi.html

 

 

 

 

 

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI

KURUM VE KURULUŞ ADLARININ KISALTMALARI

 

 

AA                       Anadolu Ajansı

AADFI                  bk. AKBB

AAET                    Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (European Atomic Energy Community)

AAFSE                  bk. GAMHK (Allied Air Forces Southern Europe)

AB                       1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası (American Stock Exchange) 3.

Avrupa Birliği (European Union)

ABB                     Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)

ABGS                   Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

ABKF                   Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development

Fund)

ABÖ                     Afrika Birliği Örgütü

ACU                     bk. ATB (Asian Clearing Union)

ACÜ                     Acıbadem Üniversitesi

AÇSAP                  Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

ADB                     bk. AKB (African Development Bank)

ADFD                   bk. ADKF (Abu Dhabi Fund For Development)

ADKF                   Abu Dabi Kalkınma Fonu (Abu Dhabi Fund For Development)

ADÜ                     Adnan Menderes Üniversitesi

ADYÜ                   Adıyaman Üniversitesi

AEGM                  Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

AEĐBÖ                  Avrupa Ekonomik Đş Birliği Örgütü (Organization for European

Economic Cooperation)

AEK                     bk. BMAEK

AET                      Avrupa Ekonomik Topluluğu

AEÜ                     Ahi Evran Üniversitesi

AFAD                   Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AFFB                   Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European Football

Associations)

AFĐF                     Akaryakıt Fiyat Đstikrar Fonu

AFP                     bk. FBA (Agence France Press)

AGĐK                    Avrupa Güvenlik ve Đş Birliği Konferansı

AGĐT                    Avrupa Güvenlik ve Đş Birliği Teşkilatı (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)

AGM                    Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü

AI                        bk. UAT (Amnesty International)

AĐBÖ                    Avrupa Đş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)

AĐBÜ                    Abant Đzzet Baysal Üniversitesi

AĐÇÜ                    Ağrı Đbrahim Çeçen Üniversitesi

AID                      bk. UKA (Agency for International Development)

AĐHAD                  Avrupa Đnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de

l’Homme)

AĐHM                   Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi

AĐHS                     Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi

AĐK                      Afrika Đktisat Komisyonu

AĐKB                    Avrupa Đmar ve Kalkınma Bankası

AĐPB                     Avrupa Đktisadi ve Parasal Birliği (European Monetary Union)

 

 

 

 

 

 

AK                       Avrupa Konseyi (Council of Europe)

AKB                     Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank)

AKBB                   Afrika Kalkınma Bankaları Birliği

AKÇT                   Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (European Coal and Steel

Community)

AKD                     Akdeniz Üniversitesi

AKDTYK               Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

AKM                    Atatürk Kültür Merkezi

AKPM                  Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (Consultative Assembly of

European Council)

AKÜ                     Afyon Kocatepe Üniversitesi

AKUT                   Arama Kurtarma Teşkilatı

ALADI                  bk. LABB

AMB                     1. Amerika Merkez Bankası (Federal Reserve Bank) 2. Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank)

AMEX                   bk. AB (American Stock Exchange)

AMF                     bk. APF (Arab Monetary Fund)

AMK                    Amerikan Merkez Komutanlığı

ANAM                  Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (The European Organization for

Nuclear Research)

ANAÜ                   Anadolu Üniversitesi

ANT                     Akaryakıt Đkmal ve Nato Pol Tesisleri Đşletme Başkanlığı

AOÇ                     Atatürk Orman Çiftliği

AÖB                     Avrupa Ödemeler Birliği (European Payments Union)

AÖF                     Açıköğretim Fakültesi

APA                     Avrupa Para Anlaşması

APB                     Avrupa Para Birliği

APE                     Avrupa Para Enstitüsü (European Monetary Institute)

APEC                   bk. APĐĐB (Asia Pacific Economic Cooperation)

APF                     Arap Para Fonu (Arab Monetary Fund)

APĐĐB                   Asya Pasifik Đktisadi Đş Birliği (Asia Pacific Economic Cooperation) APÖ    Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association) APS     Acele Posta Servisi

AREL                    Đstanbul Arel Üniversitesi

ASAL                    Asker Alma Dairesi Başkanlığı

ASEAN                  bk. GAUT

ASELSAN              Askerî Elektronik Sanayii

ASF                      Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund)

ASĐGM                  Adli Sicil ve Đstatistik Genel Müdürlüğü

ASK                     Avrupa Standartlar Komitesi

ASKĐ                    Ankara Su ve Kanalizasyon Đdaresi

ASO                     Ankara Sanayi Odası

AST                      Ankara Sanat Tiyatrosu

ASTB                    1. Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Area of the Americas) 2.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Area/Association)

ASÜ                     Aksaray Üniversitesi

AŞTĐ                     Ankara Şehirler Arası Terminal Đşletmesi

AT                       Avrupa Topluluğu (European Community)

ATAD                   Avrupa Toplulukları Adalet Divanı

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK ÜNĐ        Atatürk Üniversitesi

ATB                      Asya Takas Birliği (Asian Clearing Union)

ATK                     Adli Tıp Kurumu

ATO                     Ankara Ticaret Odası

ATÜ                     Atılım Üniversitesi

ATYGF                  Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (European Agricultural

Guidance and Guarantee Fund)

AUA                     Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)

AÜ                       1. Ankara Üniversitesi 2. Ardahan Üniversitesi

AYB                      1. Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union) 2. Avrupa

Yatırım Bankası (European Investment Bank)

AYĐM                    Askerî Yüksek Đdare Mahkemesi

AYM                     Anayasa Mahkemesi

BADET                 Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (Economic Community of

West African States)

BAE                     Birleşik Arap Emirlikleri

BAĞ-KUR              Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar

Kurumu

BAKB                   Batı Afrika Kalkınma Bankası (West African Development Bank)

BASAGM               Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

BAT                      bk. TBB (The Banks Association of Turkey)

BATO                   Batı Afrika Takas Odası (West African Clearing House)

BAÜ                     Balıkesir Üniversitesi

BAY ÜNĐ                Bayburt Üniversitesi

BDDK                   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

BDT                     Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States)

BERD                   bk. AĐKB

BEÜ                     Bitlis Eren Üniversitesi

BĐB                      Bayındırlık ve Đskân Bakanlığı

BĐK                      Basın Đlan Kurumu

BIS                       bk. UÖB (Bank for International Settlements)

BM                       Birleşmiş Milletler (United Nations)

BMAEK                 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (United Nations

Economic Commission for Europe)

BMÇYT                 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı (United Nations Aid to

Children)

BMEBKT               Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization)

BMSKÖ                Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (United Nations Industrial

Development Organisation)

BMT                     Birleşmiş Milletler Teşkilatı (United Nations Organization)

BMTKK                 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations

Conference on Trade and Development)

BMYRĐ                  Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon Đdaresi (United Nations

Relief and Rehabilitation Administration)

BOAD                   bk. BAKB

BOREN                 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

BOTAŞ                  Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

BRT                      Bartın Üniversitesi

BSEC                    bk. KEĐ (Black Sea Economic Cooperation Pact)

BSTDB                  bk. KTKB

 

 

 

 

 

 

BTF                     Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu

BTK                     Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu

BTÜ                     Batman Üniversitesi

BUE                     bk. ABB (Bank of Union European)

BÜ                       1. Bahçeşehir Üniversitesi 2. Başkent Üniversitesi 3. Bilecik Üniversitesi

  1. Bingöl Üniversitesi 5. Boğaziçi Üniversitesi 6. Bozok Üniversitesi

BÜMKO                Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

BVÜ                     Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

BYEGM                Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

CACM                  bk. OAOP (Central American Common Market)

CAEC                   bk. AKPM (Consultative Assembly of European Council)

CAO                     bk. SHÖ (Civil Aviation Organization)

CARICOM             bk. KTOP

CBÜ                     Celâl Bayar Üniversitesi

CDB                     bk. KKB (Caribbean Development Bank)

CDH                    bk. AĐHAD (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)

CE                       bk. AK (Council of Europe)

CEAP                   bk. APĐĐB (Asia Pacific Economic Cooperation)

CECA                   bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)

CEDH                   bk. AĐHM

CEE                     bk. AET

CEI                      bk. BDT (Commonwealth of Independent States)

CEN                     bk. ASK

CENTCOM            bk. AMK

CENTO                 bk. MAÖ (Central Treaty Organization)

CERN                    bk. ANAM (The European Organization for Nuclear Research)

CIA                      bk. MHAT (Central Intelligence Agency)

CĐGM                   Ceza Đşleri Genel Müdürlüğü

CIJ                      bk. UAD (International Court of Justice)

CIOS                    bk. UBOK (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)

CIS                      bk. BDT (Commonwealth of Independent States)

CJCE                   bk. ATAD

CMEA                  bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)

CNRS                   Bk. UBAM (Centre National de la Recherche Scientifique)

COMCEC              bk. ĐSEDAK

COMECON            bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)

COMESA               bk. GDAOP (Common Market For Eastern and Southern Africa)

CSO                     Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

CTC                     bk. UŞM (Center on Transnational Corporations)

CTE                     Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

CÜ                       Cumhuriyet Üniversitesi

ÇAĞ ÜNĐ               Çağ Üniversitesi

ÇASGEM               Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

ÇAYKUR               Çay Đşletmeleri Genel Müdürlüğü

ÇED                     Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü ÇGM          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ÇNÜ     Çankırı Karatekin Üniversitesi

ÇOMÜ                  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ÇSGB                   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇUKOBĐRLĐK         Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

 

 

 

 

 

 

ÇÜ                       1. Çankaya Üniversitesi. 2. Çukurova Üniversitesi

ÇYGM                  1. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

DAGM                  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

DAKB                   Doğu Afrika Kalkınma Bankası (East African Development Bank)

DAT                     Doğu Afrika Topluluğu (The East African Community)

DB                       Dünya Bankası (Word Bank)

DBAFĐT                 Dünya Bankalar Arası Finansal Đletişim Topluluğu (Society for

Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

DDB                     Dernekler Dairesi Başkanlığı

DDY                     Devlet Deniz Yolları

DESĐYAB               Devlet Sanayi ve Đşçi Yatırım Bankası

DEÜ                     Dokuz Eylül Üniversitesi

DFĐF                    Destekleme ve Fiyat Đstikrar Fonu

DFMHÖ                Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (World Intellectual Property

Organisation)

DGK                     Dünya Gıda Konseyi (World Food Council)

DGM                    Devlet Güvenlik Mahkemesi

DGÖ                    Dünya Gümrük Örgütü (World Customs Organization)

DHMĐ                   Devlet Hava Meydanları Đşletmesi

DĐB                      Diyanet Đşleri Başkanlığı

DĐE                      Devlet Đstatistik Enstitüsü

DĐYĐH                   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış Đlişkiler ve Yurt Dışı Đşçi

Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DKK                     Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

DKMP                  Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

DLH                     Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları Đnşaatı Genel Müdürlüğü

DMĐ                     Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü

DMO                    Devlet Malzeme Ofisi

DOBGM                Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

DOÜ                    Doğuş Üniversitesi

DÖGM                  Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

DÖSĐM                  Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesi Merkez

Müdürlüğü

DPB                     Devlet Planlama Başkanlığı

DPT                     Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

DPÜ                     Dumlupınar Üniversitesi

DSĐ                      Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğü

DSO                     Devlet Sanayi Ofisi

DSÖ                     Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

DT                       Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

DTCF                   Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DTM                     Dış Ticaret Müsteşarlığı

DTÖ                     Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)

DÜ                       Dicle Üniversitesi

EAC                     1. bk. AĐBÖ (European Association for Cooperation) 2. bk. DAT (The

East African Community)

EADB                   bk. DAKB (East African Development Bank)

EAEC                   bk. AAET

EAGGF                 bk. ATYGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)

 

 

 

 

 

 

EBK                     Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

EBRD                   bk. AĐKB

EBU                     bk. AYB (European Broadcasting Union)

EBWE                   bk. AĐKB

EC                       bk. AT (European Community)

ECB                     bk. AMB (European Central Bank)

ECE                     bk. BMAEK (United Nations Economic Commission for Europe)

ECHR                   bk. AĐHM

ECJ                      bk. ATAD

ECLA                   bk. LAKEK

ECOWAS               bk. BADET (Economic Community of West African States)

ECSC                   bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)

EEC                     bk. AET

EFTA                   bk. ASTB (European Free Trade Area/Association)

EGM                    Emniyet Genel Müdürlüğü

EGMR                  bk. AĐHM

EGO                     Elektrik, Gaz, Otobüs Đşletmeleri (Ankara Belediyesi)

EĞĐTEK                Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EIB                      bk. AYB (European Investment Bank)

EĐBKT                  Ekonomik Đş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic

Cooperation and Development)

EĐBÖ                    Ekonomik Đş Birliği Örgütü (Economic Cooperation Organization)

EĐEĐ                     Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi Genel Müdürlüğü

EMI                     bk. APE (European Monetary Institute)

EMU                    bk. AĐPB (European Monetary Union)

EPA                     bk. APÖ (European Parliamentary Association)

EPDK                   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

EPU                     bk. AÖB (European Payments Union)

ERDEMĐR              Ereğli Demir Çelik Fabrikaları

ERDF                   bk. ABKF (European Regional Development Fund)

ERÜ                     Erciyes Üniversitesi

ESA                      bk. AUA (European Space Agency)

ESF                      bk. ASF (European Social Fund)

ESGM                   Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

ESHOT                 Đzmir Belediyesi Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay Đşletmeleri

ESOGÜ                 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

ETKB                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ETOGM                Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

EU                       bk. AB (European Union)

EuGH                   bk. ATAD

EURATOM            bk. AAET (European Atomic Energy Community)

EÜ                       1. Ege Üniversitesi 2. Erzincan Üniversitesi

EÜAŞ                   Elektrik Üretim Anonim Şirketi

EWG                    bk. AET

EXĐMBANK            Türkiye Đhracat ve Kredi Bankası

FAB                     Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)

FAC                     bk. YĐBF

Fak-Fuk Fon          Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

FAO                     bk. GTÖ (United Nations Food and Agricultural Organization)

FBA                     Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)

FBI                      bk. FAB (Federal Bureau of Investigation)

 

 

 

 

 

 

FIBA                    bk. UBF (Fédération Internationale de Basketball Association)

FIDE                    bk.USF (Fédération Internationale des Échecs)

FIDES                   bk. ĐSKYF

FIFA                    bk. UFF (Fédération Internationale de Football Association) FILA   bk. UAGF (Fédération Internationale des Luttes Associées) FĐSKOBĐRLĐK         Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

FMVIÜ                 Işık Üniversitesi

FRB                     bk. AMB (Federal Reserve Bank)

FSMVÜ                 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FTAA                    bk. ASTB (Free Trade Area of the Americas)

FÜ                       1. Fatih Üniversitesi 2. Fırat Üniversitesi

GAMHK                Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (Allied Air Forces Southern

Europe)

GAPBKĐ                GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı

GATA                   Gülhane Askerî Tıp Akademisi

GAUT                   Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu

GAZÜ                   Gaziantep Üniversitesi

GB                       Gümrük Birliği

GDAOP                Güney ve Doğu Afrika Ortak Pazarı (Common Market For Eastern and

Southern Africa)

GDZÜ                   Gediz Üniversitesi

GĐB                      Gelir Đdaresi Başkanlığı

GĐGM                   Başbakanlık Güvenlik Đşleri Genel Müdürlüğü

GOÜ                    Gaziosmanpaşa Üniversitesi

GSGM                  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

GSÜ                     Galatasaray Üniversitesi

GTÖ                     Gıda ve Tarım Örgütü (United Nations Food and Agricultural

Organization)

GUS                     bk. BDT

GÜ                       1. Gazi Üniversitesi 2. Giresun Üniversitesi 3. Gümüşhane Üniversitesi

GYTE                   Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

GZK                     Gazikent Üniversitesi

HA                       Harp Akademisi

HAVAŞ                  Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HGK                     Harita Genel Komutanlığı

HGM                    Haberleşme Genel Müdürlüğü

HKK                     Hava Kuvvetleri Komutanlığı

HĐ                    Hitit Üniversitesi

HM                      Hazine Müsteşarlığı

HO                       Harp Okulu

HRÜ                     Harran Üniversitesi

HSSGM                 Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

HUK                     Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

HÜ                       Hacettepe Üniversitesi

IAAF                    bk. UAAF (International Amateur Athletic Federation)

IAEA                    bk. UAEA (International Atomic Energy Agency)

IATA                     bk. UHTB (International Air Transport Association)

ĐAÜ                      Đstanbul Aydın Üniversitesi

IBEC                    bk. UEĐBB (International Bank for Economic Corporation)

IBRD                    bk. UĐKB (International Bank for Reconstruction and Development)

 

 

 

 

 

 

ĐBÜ                      Đstanbul Bilim Üniversitesi

ĐBÜN                    Đstanbul Bilgi Üniversitesi

ICAO                    bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)

ICC                      bk. UTO (International Chambers of Commerce)

ICIC                     bk. UHĐK

ICJ                      bk. UAD (International Court of Justice)

ICRC                    bk. UKK (International Committee of the Red Cross)

ICSID                   bk. UYAÇM (International Center of the Settlement of Investment

Disputes)

IDA                      bk. UKA (International Development Agency)

IDB                      bk. ĐKB (Islamic Development Bank)

ĐDBÜ                    Đhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

ĐDT                      Đktisadi Devlet Teşekkülleri

IEA                      bk. UEA (International Energy Agency)

ĐEGM                   Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

ĐETT                     Đstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay Đşletmesi

ĐEÜ                      Đzmir Ekonomi Üniversitesi

IFAD                    bk. UTKF (International Fund for Agricultural Development)

IFC                      bk. UFK (International Finance Corporation)

IFOAM                 bk. UETHF (International Federation of Organic Agriculture

Movements)

ĐGB                      Başbakanlık Đdareyi Geliştirme Başkanlığı

ĐGEME                 Đhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

IGH                     bk. UAD (International Court of Justice)

ĐGM                     Đlköğretim Genel Müdürlüğü

IĞDÜ                   Iğdır Üniversitesi

ĐHB                      Đnsan Hakları Başkanlığı

ĐKB                      Đslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)

ĐKBÜ                    Đstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

ĐKÖ                      Đslam Konferansı Örgütü

ĐKÜ                      Đstanbul Kültür Üniversitesi

ĐKV                      Đktisadi Kalkınma Vakfı

ĐLBANK                Đller Bankası Genel Müdürlüğü

ILO                      bk. UÇÖ (International Labor Organization)

IMF                     bk. UPF (International Monetary Fund)

ĐMKB                   Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası

IMO                     bk. UDÖ

IOC                      bk. UOK (International Olympic Committee)

IPI                       bk. UBE (International Press Institute)

IRO                      bk. UMT (International Refugee Organization)

ĐSDEMĐR               Đskenderun Demir Çelik Fabrikaları

ĐSEDAK                Đslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari Đş Birliği Daimî Komitesi

ĐSG                      Đş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

ĐSKĐ                     Đstanbul Su ve Kanalizasyon Đdaresi

ĐSKYF                   Đktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları (Investment Funds for

Economic and Social Development)

ISO                      bk. USÖ (International Organization for Standardization)

ĐŞKUR                  Türkiye Đş Kurumu

ĐŞOT                    Đstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali

ĐTB                      Đstanbul Ticaret Borsası

ITC                      bk. UTM (International Trade Center)

 

 

 

 

 

 

ĐTG                      Đç Ticaret Genel Müdürlüğü

ĐTĐCÜ                   Đstanbul Ticaret Üniversitesi

ĐTO                      Đstanbul Ticaret Odası

ĐTÜ                      Đstanbul Teknik Üniversitesi

ĐÜ                        1. Đnönü Üniversitesi 2. Đstanbul Üniversitesi

IWF                      bk. UPF

ĐYTE                     Đzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

ĐZTB                     Đzmir Ticaret Borsası

ĐZTO                    Đzmir Ticaret Odası

ĐZÜ                      Đzmir Üniversitesi

JAL                      bk. JHY (Japan Airlines)

JGK                     Jandarma Genel Komutanlığı

JHY                      Japon Hava Yolları (Japan Airlines)

KARDEMĐR            Karabük Demir Çelik Fabrikaları

KASTB                  Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (North American Free Trade

Area)

KAÜ                     Kafkas Üniversitesi

KBÜ                     Karabük Üniversitesi

KEGM                  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

KEĐ                      Karadeniz Ekonomik Đş Birliği (Black Sea Economic Cooperation Pact)

KEYK                   Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic

Aid)

KGM                    Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü

KHÜ                     Kadir Has Üniversitesi

KĐBĐB                   Kalkınma Đçin Bölgesel Đş Birliği (Regional Cooperation for

Development)

KĐK                      1. Kamu Đhale Kurumu 2. Kamu Đktisadi Kuruluşları

KĐT                      Kamu Đktisadi Teşekkülü

KĐYÜ                    Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KKB                     Karayip Kalkınma Bankası (Caribbean Development Bank)

KKGM                  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KKK                     Kara Kuvvetleri Komutanlığı

KLÜ                     Kırklareli Üniversitesi

KMÜ                    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

KOĐ                      Kamu Ortaklığı Đdaresi

KOSGEB               Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Đdaresi

Başkanlığı

KOÜ                     Kocaeli Üniversitesi

KSDB                   Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı

KSGM                   Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

KSÜ                     Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi

KTKB                   Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

KTO-KÜ                KTO Karatay Üniversitesi

KTOP                   Karayip Topluluğu ve Ortak Pazarı

KTÖGM                Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

KTÜ                     Karadeniz Teknik Üniversitesi

KUGM                  Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü

KÜ                       1. Kastamonu Üniversitesi 2. Kırıkkale Üniversitesi 3. Koç Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

KVMGM               Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

KYGM                  Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

LABB                   Latin Amerika Bütünleşme Birliği (Latin American Integration

Association)

LAFTA                  bk. LASTB (Latin America Free Trade Area)

LAIA                    bk. LABB (Latin American Integration Association)

LAKEK                 Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu

LASTB                  Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (Latin America Free Trade Area)

MAKÜ                  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

MAÖ                    Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)

MASAK                 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

MAÜ                    1. Mardin Artuklu Üniversitesi 2. Muş Alparslan Üniversitesi

MB                      Maliye Bakanlığı

MEB                     Millî Eğitim Bakanlığı

MEÜ                    Mersin Üniversitesi

MGK                    Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

MGM                    1. Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü 2. Maliye

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

MĞÜ                    Muğla Üniversitesi

MHAT                  Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)

MĐGEM                 Maden Đşleri Genel Müdürlüğü

MĐLE                    Millî Emlak Genel Müdürlüğü

MĐT                      Millî Đstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

MKB                    Millî Kütüphane Başkanlığı

MKE                    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

MKÜ                    Mustafa Kemal Üniversitesi

MPĐ                      Millî Piyango Đdaresi Genel Müdürlüğü

MPM                    Millî Prodüktivite Merkezi

MSB                     Millî Savunma Bakanlığı

MSGSÜ                 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MTA                     Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

MÜ                      1. Maltepe Üniversitesi 2. Marmara Üniversitesi 3. Melikşah Üniversitesi

MYK                    1. Mesleki Yeterlilik Kurumu 2. Mülteciler Yüksek Komiserliği

NAFTA                 bk. KASTB (North American Free Trade Area)

NASA                   Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National

Aeronautics and Space Administration)

NATO                   Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty

Organization)

NEÜ                     Nevşehir Üniversitesi

NĞÜ                    Niğde Üniversitesi

NKÜ                    Namık Kemal Üniversitesi

NU                       bk. BM

NVĐGM                 Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü

OACI                    bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)

OAE                     bk. ABÖ

OAĐB                    Orta Anadolu Đhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

OAOP                   Orta Amerika Ortak Pazarı (Central American Common Market) OAPEC    bk. PĐEAÜÖ (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) OAU       bk. ABÖ

OBESĐD                Okul Đçi Beden Eğitimi Spor ve Đzcilik Dairesi Başkanlığı

OCDE                   bk. EĐBKT (Organization for Economic Cooperation and Development)

 

 

 

 

 

 

OCI                      bk. ĐKÖ

ODTÜ                   Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ODÜ                    Ordu Üniversitesi

OECD                  bk. EĐBKT

OEEC                   bk. AEĐBÖ (Organization for European Economic Cooperation) OGM            1. Orman Genel Müdürlüğü 2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü OIC      bk. ĐKÖ

OIEC                     bk. UĐĐBÖ (Organization for International Economic Cooperation)

OKAN                   Okan Üniversitesi

OKÖNEGM            Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

OKÜ                     Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

OMC                    bk. DTÖ

OMI                     bk. UDÖ

OMÜ                    Ondokuz Mayıs Üniversitesi

OPEC                   bk. PĐEÜT (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEP                   bk. PĐEÜT

ORKÖY                 Orman-Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü

OSZE                    bk. AGĐT (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)

OUA                     bk. ABÖ

OYAK                   Ordu Yardımlaşma Kurumu

OYEGM                Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

ÖÇKKB                 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

ÖĐB                      Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı

ÖÖKGM                Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

ÖRGM                  Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖSGM       Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü ÖSYM    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖYK                     Özelleştirme Yüksek Kurulu

ÖZĐ                      Özürlüler Đdaresi Başkanlığı

ÖZÜ                     Özyeğin Üniversitesi

PAÜ                     Pamukkale Üniversitesi

PEN                     bk. UYB (International Association of Poets, Playwrights, Editors,

Essayists and Novelists)

PETKĐM                Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü

PĐEAÜÖ                Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)

PĐEÜT                  Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (Organization of Petroleum

Exporting Countries)

PĐGM                   Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

PO                       Petrol Ofisi

POAŞ                   Petrol Ofisi Anonim Şirketi

PTT                      Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

RC                       Kızılhaç (Red Cross)

RCD                     bk. KĐBĐB (Regional Cooperation for Development)

RK                       Rekabet Kurumu

RSHM                   Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

RTÜK                   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

RÜ                       Rize Üniversitesi

SG                       Sahil Güvenlik

SGK                     Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

 

 

 

 

 

SATEM                 Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi

SAÜ                     Sakarya Üniversitesi

SB                       Sağlık Bakanlığı

SBPGM                 Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

SBTA                    Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo

Soyuza)

SDIF                    bk. TMSF (Savings Deposit Insurance Fund)

SDÜ                     Süleyman Demirel Üniversitesi

SEFD Bşk.             Millî Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı

SEK                     Süt Endüstrisi Kurumu Anonim Şirketi

SEKA                   Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu

SGK                     Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

SGM                     Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü SHÇEK      Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu SHGM  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

SHÖ                     Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)

SĐÜ                      Siirt Üniversitesi

SMWK                  bk. KEĐ

SNÜ                     Sinop Üniversitesi

SPK                     Sermaye Piyasası Kurulu

SSCB                    Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

SSDB                    Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı

SSK                      Sosyal Sigortalar Kurumu

SSM                     Savunma Sanayi Müsteşarlığı

STB                      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

STK                      Sivil Toplum Kuruluşu

STÖ                     Sivil Toplum Örgütü

SÜ                       1. Sabancı Üniversitesi 2. Selçuk Üniversitesi

SWIFT                  bk. DBAFĐT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

SYDGM                Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

ŞEHĐR                  Đstanbul Şehir Üniversitesi

ŞÜ                       Şırnak Üniversitesi

TAA                     Türkiye Adalet Akademisi

TAEK                   Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

TAGEM                Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

TAI                      bk. THS (Turkish Aerospace Industry)

TAPDK                 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

TARĐŞ                   Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

TASS                    bk. SBTA (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)

TAU                     Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

TBB                     1. Türkiye Bankalar Birliği (The Banks Association of Turkey) 2.

Türkiye Barolar Birliği

TBMM                  Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCDD                   Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TCK                     Türkiye Cumhuriyeti Karayolları

TCMB                   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TCZB                   Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

TDÇĐ                    Türkiye Demir Çelik Đşletmeleri

TDĐ                      Türkiye Denizcilik Đşletmeleri

TDK                     Türk Dil Kurumu

 

 

 

 

 

 

TEAE                    Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

TEAŞ                    Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi

TEDAŞ                  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDGEM         Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü TEĐAŞ                           Türkiye Elektrik Đletim Anonim Şirketi

TEK                     Türkiye Elektrik Kurumu

TEMSAN               Türkiye Elektromekanik Sanayii

TETAŞ                  Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

TFF                      Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı

TGC                     Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

TGM                     Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü

TGS                      Türkiye Gazeteciler Sendikası

THA                     Türk Haberler Ajansı

THK                     1. Türk Hava Kurumu 2. Türk Hukuk Kurumu

THS                      Türk Havacılık Sanayii (Turkish Aerospace Industry)

THSGM                 Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

THY                     Türk Hava Yolları

TĐGEM                  Tarım Đşletmeleri Genel Müdürlüğü

TĐKA                    Türk Đş Birliği ve Kalkınma Đdaresi Başkanlığı

TĐM                      Türkiye Đhracatçılar Merkezi

TĐSK                     Türkiye Đşverenler Sendikası Konfederasyonu

TK                       Telekomünikasyon Kurumu

TKAE                   Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

TKB                     1. Türkiye Kalkınma Bankası 2. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğü 3. Türk Kadınlar Birliği

TKF                     Toplu Konut Fonu

TKGM                  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

TKĐ                      Türkiye Kömür Đşletmeleri

TMMOB                Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMO                     Toprak Mahsulleri Ofisi

TMSF                   Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Savings Deposit Insurance Fund)

TMSK                   Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

TNCÜ                   Tunceli Üniversitesi

TOBB                   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB ETÜ             TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TODAĐE          Türkiye ve Orta Doğu Amme Đdaresi Enstitüsü TOKĐ                           Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı

TÖMER                 Türkçe Öğretim Merkezi

TÖÜ                     Turgut Özal Üniversitesi

TPAO                   Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TPE                      Türk Patent Enstitüsü

TRGM                   Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

TRKGM                Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

TRS                      Toros Üniversitesi

TRT                      Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TSE                      Türk Standartları Enstitüsü

TSK                      Türk Silahlı Kuvvetleri

TSKB                    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

TTB                      Türk Tabipleri Birliği

TTK                      1. Türk Tarih Kurumu 2.Türkiye Taşkömürü Kurumu

TTKB                    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

TTOK                   Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

TUBĐM                 Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını Đzleme Merkezi

TURKSTAT            bk. TÜĐK (Turkish Statistic Institution)

TÜ                       Trakya Üniversitesi

TÜBA                   Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBĐTAK              Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜDEMSAŞ    Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii Anonim Şirketi TÜGEM                Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü TÜĐK   Türkiye Đstatistik Kurumu

TÜLOMSAŞ           Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi TÜPRAŞ     Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi  TÜRDOK                           Türkiye Dokümantasyon Merkezi

TÜRKAK               Türk Akreditasyon Kurumu

TÜRKĐYE KOOP     Türkiye Millî Kooperatifler Birliği

TÜRKKOOP          Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

TÜRKSAT              Türksat5 Uydu Haberleşme Kablo TV ve Đşletme Anonim Şirketi

TÜRKŞEKER         Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi

TÜRSAB                Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

TÜSĐAD                Türkiye Sanayici ve Đş Adamları Derneği

TÜTAV                 Türk Tanıtma Vakfı

TÜVASAŞ              Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi

TYDTA                 Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

TZDK                   Türkiye Zirai Donatım Kurumu

TZOB                   Türkiye Ziraat Odaları Birliği

UA                       Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

UAAF                   Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur

Athletic Federation)

UAD                    Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)

UAEA                   Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency)

UAGF                   Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des

Luttes Associées)

UAT                     Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)

UBAK                   Ulaştırma Bakanlığı

UBAM                  Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche

Scientifique)

UBB                     Uluslararası Basın Birliği (United Press International)

UBE                     Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute)

UBF                     Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de

Basketball Association)

UBOK                  Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)

UÇÖ                    Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization)

UDÖ                    Uluslararası Denizcilik Örgütü

UE                       bk. AB

UEA                     Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency)

UEFA                   bk. AFFB (Union of European Football Associations)

UEĐBB                  Uluslararası Ekonomik Đş Birliği Bankası (International Bank for

Economic Corporation)

UETHF                 Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu (International

Federation of Organic Agriculture Movements)

 

 

 

 

 

 

UFF                     Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football

Association)

UFK                     Uluslararası Finansman Kurumu (International Finance Corporation)

UHĐK                    Uluslararası Hilal Đslam Komitesi

UHTB                   Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport

Association)

UĐĐBÖ                    Uluslararası Đktisadi Đş Birliği Örgütü (Organization for International

Economic Cooperation)

UĐKB                    Uluslararası Đmar ve Kalkınma Bankası (International Bank for

Reconstruction and Development)

UKA                     Uluslararası Kalkınma Ajansı (International Development Agency,

Agency for International Development)

UKK                     Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red

Cross)

UMT                     Uluslararası Mülteci Teşkilatı (International Refugee Organization)

UN                       bk. BM (United Nations)

UNAC                   bk. BMÇYT (United Nations Aid to Children)

UNCTAD               bk. BMTKK (United Nations Conference on Trade and Development) UNCTC           bk. UŞM (United Nations Centre on Transnational Corporations) UNESCO bk. BMEBKT (United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization)

UNHCR                bk. MYK

UNICEF                Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children’s Emergency Fund)

UNIDO                 bk. BMSKÖ (United Nations Industrial Development Organisation)

UNO                     bk. BMT (United Nations Organization)

UNRRA                 bk. BMYRĐ (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) UOK    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee) UÖB     Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) UPB      Uluslararası Posta Birliği (Universal Postal Union)

UPF                     Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)

UPI                      bk. UBB (United Press International)

UPU                     bk. UPB (Universal Postal Union)

USAŞ                    Uçak Sanayi Anonim Şirketi

USF                     Uluslararası Satranç Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)

USHÖ                   Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation

Organization)

USÖ                     Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for

Standardization)

UŞM                     Ulusötesi Şirketler Merkezi (Center on Transnational Corporations,

United Nations Centre on Transnational Corporations)

UTKF                   Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (International Fund for Agricultural Development)

UTM                    Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center)

UTO                     Uluslararası Ticaret Odası (International Chambers of Commerce)

UÜ                       1. Ufuk Üniversitesi 2. Uludağ Üniversitesi

UYAÇM                Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (International

Center of the Settlement of Investment Disputes)

UYB                     Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets,

Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)

 

 

 

 

 

 

VGM                    Vakıflar Genel Müdürlüğü

WACH                  bk. BATO (West African Clearing House)

WADB                  bk. BAKB (West African Development Bank)

WCO                    bk. DGÖ (World Customs Organization)

WFC                    bk. DGK (World Food Council)

WHO                    bk. DSÖ (World Health Organization)

WIPO                   bk. DFMHÖ (World Intellectual Property Organisation)

WTO                    bk. DTÖ (World Trade Organization)

YDK                     Yüksek Denetleme Kurulu

YEÖGM                Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

YĐBF                    Yardım ve Đş Birliği Fonu (Cooperative and Aid Fund)

YĐGM                   1. Bayındırlık ve Đskân Bakanlığı Yapı Đşleri Genel Müdürlüğü 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve Đşletmeler Genel Müdürlüğü

YÖGM                  Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

YÖK                     Yükseköğretim Kurulu

YSE                      Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü

YSK                      Yüksek Seçim Kurulu

YTÜ                     1. Yeditepe Üniversitesi 2. Yıldız Teknik Üniversitesi

YURTKUR             Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

YÜ                       1. Yalova Üniversitesi 2. Yaşar Üniversitesi

YYÜ                     Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ZKÜ                     Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

ZMO                    Ziraat Mühendisleri Odası

ZRV                     Zirve Üniversitesi

Kaynak: www.tdk.gov.tr