Arapça kökenli bir sözcük olan Tashih‘in Türkçe karşılığı düzelti, düzeltme ya da redaksiyon‘dur. Arapça kökü “sahih” sözcüğüdür ve sağlamlaştırma, sağlıklı hale getirme manasındadır.

Bir metnin yazım kurallarına uygun yazılmasını,  metnin baskı öncesi hazırlanmasını ve editörlerin sıkı okumalarıyla gerekli düzeltmelerin yapılmasını Tashih olarak adlandırıyoruz. Bizim “düzeltmen” ya da “redaktör” dediğimiz bu işi yapan kişilere eskiden musahhih denirdi.

Doğru, hızlı, hatasız ve özenli tashih çalışmalarımızla hizmetinizdeyiz.
Uygun fiyatlarımızla hem öğrencilerin hem de yazarların, şairlerin ve edebiyatçıların çalışmalarını destekliyoruz.
0543 532 96 28

tashih@duzelti.net

redaksiyoneditor@gmail.com