Redaksiyon nedir sorusu sıkça sorulur. Redaksiyon çalışması nasıl yapılır? Nedir redaksiyon?

Fransızca kökenli bir sözcük olan redaksiyon,  yazılmış bir metni dil ve anlatım kurallarına uygun şekilde düzenleme, gerekli düzeltmeleri yaparak yayımlanmaya hazır hale getirme çalışmasıdır. Haber, roman, öykü, anı, deneme, tez ve yazılmış olan her tür metin üzerinde redaksiyon çalışması yapılabilir.

Türk Dil Kurumu’nun çıkardığı sözlükte, redaksiyonun bir anlamının “yazı yazma, kaleme alma” olduğu belirtilse de esas olarak redaksiyon, yazılmış bir metni hatalarından arındırma ve yayımlanmaya uygun hale getirmektir. Redaksiyonun daha çok gazetecilikle ilgili bir faaliyet olduğu düşünülmektedir. Oysa günümüzde edebi metinler, akademik yayınlar, reklam ve tanıtım metinleri hatta İnternet sitelerinin içerikleri de redaksiyon çalışmalarının kapsama alanına girmektedir. Özellikle çeviri ve yayıncılık sektörü en yoğun redaksiyon faaliyetinin yürütüldüğü alanlardır.

Biz de her tür metnin yayıma hazır hale gelmesi için uzun yıllara yayılan bir zamandır redaksiyon çalışmaları yürütmekteyiz. Metinlerinizin son şeklini alması için bize başvurmanız yeter.

editor@duzelti.net

0543 532 96 28

whatapp_duzelti