Her metin belli bir yoğunluk ve emekle ortaya çıkar. İster kurgusal metinler ister akademik metinler isterse de bilimsel metinler olsun, yazarın zihinsel ve ruhsal yoğunluğu, emek ve zamanı ile şekillenirler. Bir yazar ne kadar usta olursa olsun, ikinci bir gözün metinlerine bakmasını gereksinir. İkinci göz yazarın gözünden kaçan hatalarını ve kusurlarını fark eder, yazarın dikkatinden kaçan bazı ayrıntıları görmesini sağlar.

İşte redaksiyon işi de yazarın gözünden kaçan hatalarını ve kusurlarını düzeltme ve metnini yayımlanmaya hazır hale getirmektir. Yanlış yazılmış sözcükler, anlatım bozuklukları, mantık hataları, noktalama işaretlerinin doğru ve yerinde kullanımı gibi temel metin sorunları çözülerek metin düzeltilmektedir.

Bütün yazarların birlikte çalıştıkları editörleri vardır ya da çalıştıkları yayınevlerinin editörleri onlara bu hizmeti sunar. Editörler, yazarların kendi metinlerine karşı körlüklerini düzelten yardımcılardır.

Biz de serbest çalışan bir editörler ekibi olarak metinlerinizin düzeltilmesi ve yayımlanmaya hazır hale gelmesi için çalışıyoruz.

Bize metinlerinizi gönderin, yayımlanmaya hazır hale getirelim.

Redaksiyon çalışmalarımız şunları içermektedir:

  • İmla, gramer ve noktalama işaretlerinin hatalı kullanımının düzeltilmesi
  • Eksik ya da yanlış yazılmış kelime, anlatım, ifade, isim, tarih, vb. tamamlanması
  • Metin içi tutarlığı yakalayacak bir yazım üslubunun oluşturulması
  • Metnin içeriğinin daha doğru, zengin ve yaratıcı hale getirilmesi
  • Metnin biçim olarak (sayfa yapısı, paragraf özellikleri, içindekiler kısmının vb.) uygun hale getirilmesi