Büyük emek ve çabaların ürünü olan akademik metinlerin, yüksek lisans ve doktora tezlerinin düzelti ve redaksiyon işlemleri de en az yazımı kadar önemlidir. Bu metinlerin hem yazım kuralları ve yazım tekniği açısından, hem anlatım zenginliği  ve metnin olanaklarını değerlendirme açısından hem de metnin konu bütünlüğü ve tutarlılığı açısından incelenmesi, düzeltilmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi bizim işimiz.

 

Bilimsel Makaleler

Edebi Metinler

İnceleme ve Araştırma Yazıları

Yüksek Lisans ve Doktor Tezleri

Ödevler

Özel Çalışmalar

Raporlar