Bazı tarihçiler Gılgamış Destanı’nı tarihin ilk romanı sayarken, edebiyat eleştirmenleri ve edebiyat tarihçileri daha ziyade Cervantes’in Don Kişot’unu modern romanın atası saymaktadırlar. Bu konuda hemfikir olmasa da iyi bir romanın sıkı bir redaksiyondan geçmesi konusunda herkes hemfikir. (Bu arada “hemfikir” sözcüğü de sıklıkla “hem fikir” olarak yanlış yazılmaktadır. “Hem” sözcüğü Farsçadır, “fikir”sözcüğü de Arapçadır ve ikisi birleşerek  “aynı düşüncede olma”, “aynı fikri paylaşma” anlamına gelen “hemfikir” sözcüğünü oluşturmaktadır.) Romanlar genelde uzun soluklu edebi metinler olarak kurgulanır ve yazılır. Romanda hacimden çok konunun iyi işlenmesi, kurgunun kusursuzluğu, sağlam karakterlerin yaratılması ve tabii ki güçlü bir anlatım önemlidir. Bize gelen çalışmalardan biliyoruz ki, mükemmel bir konu, kötü anlatım ve tutarsız kurgu nedeniyle ölü bir işe dönüşebiliyor. Ya da muhteşem bir dil ve anlatıma karşın kötü işlenmiş karakterler, darmadağınık konu, okunmayı güçleştiren dil ve anlatım bozuklukları metni berbat hale getirebiliyor. Bu nedenle romanlar, iyi bir editörün elinden geçtikten sonra ve başka sağlam bir redaksiyon ile yayımlanmaya hazır hale gelebilir. Redaksiyon, romanı okura sunulmaya hazır hale getirirken, yazarın da farklı bir gözle yapılan okumalardan gelen geri bildirimlerden beslenmesine katkı sağlar.