Bütün ticari firmalara, reklam ajanslarına, resmi kurumlara, yayıncı, yazar, akademisyen ve şairlere profesyonel anlamda belge düzenleme ve redaksiyon hizmeti sunulmaktadır. Web siteleri, akademik makale ve çalışmalar , Power Point sunumları, kullanım kılavuzları, Teknik dokümanlar, broşürler, finansal raporlar, iş planları, faaliyet raporları, mesleki metinler; roman, öykü, deneme, tiyatro, şiir ve diğer profesyonel belgeleri titizlikle ve öngördüğünüz sürede düzenlemekteyiz.

Belgelerinizi istediğiniz formatta hazırlıyoruz.

 • Microsoft Word

 • Excel

 • PowerPoint

 • Taşınabilir Belge Dosyaları (PDF)

 • Open Office ve Zengin Metin Dosyaları (RTF)

dahil bir çok dosya biçimini düzenlemekteyiz.

Tunay Çeviri olarak son derece titiz ve özenli çalışıyoruz. Redaksiyon ve çevirilerimizden memnun kalmayan müşterilerimize geri ödeme veya yeniden ücretsiz çeviri ve düzeltme garantisi vermekteyiz.

Redaksiyon & düzelti hizmetlerimiz kapsamında yaptıklarımız:

 • Özenli, ayrıntılı ve titiz bir  dilbilgisi denetimi gerçekleştirmek ve yazım hatalarını düzeltmek
 • Bütün noktalama yanlışlarını düzeltmek
 • Metnin içindeki kelimeleri Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği’nin Yazım Klavuzlarına uygun olarak düzeltmek
 • Anlatım bozukluklarını gidermek, gereksiz ya da uygunsuz kelimelerin yerine uygun kelimeler bulmak
 • Metinde üslup bütünlüğü sağlamak
 • Metni istenilen digital formata dönüştürmek.