Düzelti çalışmaları sırasında en sık rastlanan hatalar üzerine aldığımız bazı notları sunmak istiyoruz.

Metinlerin çoğundaki neredeyse şaşmaz hata “de-da” bağlacının yanlış kullanılmasıdır. Birkaç örnekle gösterelim:

“Bende seninle birlikte gelmek isterdim, seninde gelmemi istediğini biliyordum ama bazı engeller çıktı” (Yanlış)

“Ben de seninle birlikte gelmek isterdim, senin de gelmemi istediğini biliyordumama bazı engeller çıktı” (doğru)

Bağlaç olan “da / de” ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.

Düzelti/Redaksiyon çalışmalarında sıklıkla yanlış yazılan bazı sözcükler de şunlardır:

Yanlış Doğru Açıklama
, ve ve  
70 li 70’li  
aklı evvel aklıevvel  
Allahaşkına Allah aşkına  
Arapça’sı Arapçası  
arkadaşdan arkadaştan  
arttırmak artırmak “artmasını sağlamak” anlamında.
ayırım ayrım “fark” anlamında.
azçok az çok  
başetmek baş etmek  
bende kullanıyorum ben de kullanıyorum “de” İngilizcede “also” anlamında
bir kaç birkaç  
bire birdir birebirdir Örneğin ilaç için, “çok iyi gelir” anlamında
birebir çeviri bire bir çeviri “aynen çeviri” anlamında
birşey bir şey  
birşeye bir şeye  
birşeyler bir şeyler  
bugünlerde bu günlerde  
çoğunuzda böyle düşünüyor çoğunuz da böyle düşünüyor “da” İngilizcede “also” anlamında
çok bilmiş çokbilmiş  
dükkan dükkân  
farketmek fark etmek  
gel gelelim gelgelelim “ne var ki” anlamında
gidiş geliş gidişgeliş  
güçlendirmeğe güçlendirmeye  
haketmek hak etmek “hakkı olmak” anlamında
hakketmek hak etmek “hakkı olmak” anlamında
hala hâlâ İngilizce “yet” anlamında
ham madde hammadde  
hergün her gün  
herkesden herkesten  
herşey her şey  
hiç bir hiçbir  
hukuğun hukukun Arapça kökenli kimi sözcüklerde yumuşama olmuyor
imkan imkân  
İngilizce’nin İngilizcenin  
iş yeri işyeri  
kat etmek katetmek  
Lise I de bize öğretilen Lise I’de bize öğretilen  
maaşallah maşallah  
madem ki mademki  
malesef maalesef  
malolmak mal olmak  
merağımı yenemedim merakımı yenemedim Arapça kökenli kimi sözcüklerde yumuşama olmuyor
mesala mesela  
mualif muhalif  
noluyor n’oluyor; ne oluyor  
olup ta olup da  
öğünç övünç  
öğünmek övünmek  
önerilebilinecek önerilebilecek Yanlış, çift edilgen olmasında.
pekçok pek çok  
rastgeldim rast geldim  
rasgele rastgele  
sabahdan sabahtan  
senli benli senlibenli  
tabi tabii “doğallıkla” anlamında
taktir etmek takdir etmek “övmek” anlamında
tarihde tarihte  
tebriği tebriki Arapça kökenli kimi sözcüklerde yumuşama olmuyor
tetenoz tetanos  
Türkçe’de Türkçede “In Turkish” anlamında.
Türkçe’mizin Türkçemizin  
Türkçe’yi Türkçeyi  
ve, ve  
yada ya da  
Yalıkavak’da Yalıkavak’ta  
yasa dışı yasadışı  
yer adı yeradı  
yer adları yeradları  
zıtı zıddı İngilizcede “opposite”

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.tdk.gov.tr/

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dersler/Turkce_kullan.html

akademik metinlerin redaksiyonu