Home / Düzelti / Düzelti & Redaksiyon Hizmetleri

Düzelti & Redaksiyon Hizmetleri

 

Basılacak olan bir yazılı metnin üzerinde dil ve imla açısından gerekli düzeltmeleri yapmak ve yayımlanmaya hazır hale getirmektir düzelti.

Türk Dil Kurumu’nun Sözlüğünde Düzelti şöyle tanımlanıyor:

düzelti 
isim
1. isim Düzeltme işi, tashih
2. Basılmakta olan bir eserin provaları üzerinde özel düzeltme işaretleriyle yanlışları gösterme, tashih

 

Dil Derneği’nin sözlüğünde düzelti şöyle tanımlanıyor:

düzelti a.
1. Düzeltmek eylemi, °tashih.
2. a. Basılmakta olan bir yapıtın provaları üzerinde özel düzeltme imleriyle yanlışları gösterme.

Vikipedi içinde anlamı

Vikipedide bir maddenin yazılı anlatımında bulunan eksikliklerin onarılması, redakte edilmesi, revize edilmesi, kısaca maddenin uygun bir dil yapısına getirilmesi, tonlama, stil gibi yardımcı etkilerin yerli yerinde ve yeterince kullanılmasının sağlanmasıdır.

Matbaacılık ve yayıncılıkta tashih ya da düzelti

Düzelti terimi tek başına kısaca kullanıldığında genelde dizgi düzeltisi ya da prova okuması anlamına gelir. Öte yandan matbaacılıkta renk ve baskı özelliklerini düzeltme işlemi de renk düzeltisi olarak adlandırılır.

Geleneksel yayıncılık iş akışında önce sadece dizgisi yapılıp sayfa düzeni bitirilmemiş kolon ya da sayfa provaları üzerinden bir ya da gerekirse tekrar prova çekilip birden fazla dizgi düzeltisi yapılır, en son olarak da baskı provası üzerinde, sayfa düzeni, metin dışı unsurların renk ve baskı kalitesi ve diğer baskı öncesi denetimler yapılır.

Günümüzde üretim sürecinin giderek daha büyük bir kısmı elektronik ortama taşınmış ve bunun sonucu kâğıt üzerine basılı provanın düzeltilmesi yerine elektronik ortamda baskıya hazırlık sürecine giren elektronik belgenin doğrudan düzeltilmesi (“ekran” okuması ya da çevrimiçi elektronik düzelti) yaygınlaşmıştır. İlaveten, kelime işlemci programların gelişmesi ve kullanımlarının yaygınlaşması sonucu yazım hatalarının pek çoğu otomatik olarak bu yazılımlar içinde düzeltilmektedir.

Yayıncılıkta redaksiyon işleminin hatalı olarak düzelti olarak adlandırıldığı olur. Redaksiyon, dizgi ya da genel ifadesiyle üretim öncesi ve esas olarak içerikle ilgili yapılırken, düzelti, dizgiden sonra baskı öncesi aşamada ve esasen biçimsel hataların düzeltilmesidir. Bu işbölümünde gramer hataları redaktör (metin editörü) tarafından, sayfa düzeni ve yazım hataları ise düzeltmen (musahhih) tarafından düzeltilir. Karışıklık kısmen bu iki işlemin ortak bir malzeme kullanmaları, iş tanımlarının ve sınırlarının her zaman çok net olmaması, bazı kuruluşlarda aynı kişilerce üstlenilmeleri ve modern düzelti yazılımlarının gramer hatalarını da kısmen düzeltmesi gibi nedenlerden kaynaklanır.

Mesleki standartlar ve Türkiye’de durum

Dizgi düzeltisi, profesyonel bir düzeltmen tarafından, dilin standart yazım kılavuzu ve ek olarak yayın kuruluşunun kendi biçimsel kuralları uyarınca yapılmalı ve hatalar ISO 5776 gibi standart düzeltme işaretleriyle işaretlenmelidir. Ancak bu uluslararası sektörel standartlara ülkemizde öteden beri uyulmaz. Masaüstü yayıncılık, ofset baskı ve kişisel bilgisayar teknolojilerinin hızla hakim olduğu dönemde mesleki bilgi ve uzmanlığın iyice zayıflaması da bu durumu pekiştirmiştir.

 

 

Comments

comments

About editor

Check Also

Profesyonel Metin Düzeltisi

Bireysel ve kurumsal yazılarınızın; kitap, broşür, dergi yazıları, makale, söyleşi, anı, öykü ve her türlü basılı metninizin düzenlenmesi ve yazım kurallarına uygun hale getirilmesi için profesyonel editoryal destek sunuyoruz.