Tarama:Neler Yapıyoruz?

Neler Yapıyoruz?
0

Arapça kökenli bir sözcük olan Tashih‘in Türkçe karşılığı düzelti, düzeltme ya da redaksiyon‘dur. Arapça kökü “sahih” sözcüğüdür ve sağlamlaştırma, sağlıklı hale getirme manasındadır.

Bir metnin yazım kurallarına uygun yazılmasını, metnin baskı öncesi hazırlanmasını ve editörlerin sıkı okumalarıyla gerekli düzeltmelerin yapılmasını Tashih olarak adlandırıyoruz. Bizim “düzeltmen” ya da “redaktör” dediğimiz bu işi yapan kişilere eskiden musahhih denirdi.

Doğru, hızlı, hatasız ve özenli tashih çalışmalarımızla hizmetinizdeyiz.

Metin Yazarlığı
0

İhtiyaç duyduğunuz her konuda metinler hazırlıyoruz. Web sayfalarınız, yazışmalarınız, reklamlarınız,  gazete, dergi vb.yayınlar için özel…

Neler Yapıyoruz?
0

Bireysel ve kurumsal yazılarınızın; kitap, broşür, dergi yazıları, makale, söyleşi, anı, öykü ve her türlü basılı metninizin düzenlenmesi ve yazım kurallarına uygun hale getirilmesi için profesyonel destek sunuyoruz.
Bize ulaşın, metinlerinizi yayımlanmaya uygun hale getirelim.

Neler Yapıyoruz?
0

Bütün ticari firmalara, reklam ajanslarına, resmi kurumlara, yayıncı, yazar, akademisyen ve şairlere profesyonel anlamda belge düzenleme ve redaksiyon hizmeti sunmaktayız. Web siteleri, akademik makale ve çalışmalar, tezler ve araştırmalar, Power Point sunumları, kullanım kılavuzları, teknik dokümanlar, broşürler, finansal raporlar, iş planları, faaliyet raporları, mesleki metinler; roman, öykü, deneme, tiyatro, şiir ve diğer profesyonel belgeleri titizlikle ve dilediğiniz sürede düzenlemekteyiz.