Home / Blog

Blog

Tashih Nedir?

Arapça kökenli bir sözcük olan Tashih, düzeltme, doğrulama, sağlama anlamlarına geliyor. Tashih‘in Türkçe karşılığı düzelti ya da redaksiyon‘dur. Bir metnin yazım kurallarına uygun yazılmasını, baskı öncesi metnin hazırlanmasını ve editörlerin sıkı okumalarıyla gerekli düzeltmelerin yapılmasını Tashih olarak adlandırıyoruz. Bizim düzeltmen ya da redaktör dediğimiz bu işi yapan kişilere eskiden musahhih denirdi. Doğru, hızlı, …

Read More »