Home / 2012 / Eylül

Monthly Archives: Eylül 2012

Özenli ve Hatasız Tashih

Arapça kökenli bir sözcük olan Tashih‘in Türkçe karşılığı düzelti, düzeltme ya da redaksiyon‘dur. Arapça kökü "sahih" sözcüğüdür ve sağlamlaştırma, sağlıklı hale getirme manasındadır. Bir metnin yazım kurallarına uygun yazılmasını, metnin baskı öncesi hazırlanmasını ve editörlerin sıkı okumalarıyla gerekli düzeltmelerin yapılmasını Tashih olarak adlandırıyoruz. Bizim “düzeltmen” ya da “redaktör” dediğimiz bu işi yapan kişilere eskiden musahhih denirdi. Doğru, hızlı, hatasız ve özenli tashih çalışmalarımızla hizmetinizdeyiz.

Read More »

Metin Yazarlığı

İhtiyaç duyduğunuz her konuda metinler hazırlıyoruz. Web sayfalarınız, yazışmalarınız, reklamlarınız,  gazete, dergi vb.yayınlar için özel yazılmış yazılar, mesleki ve teknik metinler, faaliyet raporları ve çeşitli konulardaki yazımsal işleriniz için hizmetinizdeyiz. Kişisel, kurumsal ve teknik metinleriniz için bize ulaşın.

Read More »

Profesyonel Düzelti İşleri

Bireysel ve kurumsal yazılarınızın; kitap, broşür, dergi yazıları, makale, söyleşi, anı, öykü ve her türlü basılı metninizin düzenlenmesi ve yazım kurallarına uygun hale getirilmesi için profesyonel destek sunuyoruz. Bize ulaşın, metinlerinizi yayımlanmaya uygun hale getirelim.

Read More »

Kitap Tanıtım Yazısı Yazılır

Yayımlanmış ya da yazımı tamamlanarak yayımlanmaya hazırlanan kitaplarınız hakkında tanıtım ve arka kapak yazıları yazılır. Roman, öykü, şiir, deneme ya da mesleki kitaplarınızın gazetelerin kitap eklerinde, kültür, sanat, edebiyat dergilerinde ve kültür-sanat sitelerinde yayımlanmak üzere tanıtım ve değerlendirme yazıları yazılır. Tanıtım yazılarını hazırladığımız kitapların tanıtım ve reklamları duzelti.net’in sponsorluğunu yaptığı …

Read More »